سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
جوانمردى مهرآورتر از خویشاوندى است . [نهج البلاغه]